volet.vn/th-huynhvietthanh-longan

THỜI GIAN

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Ban giám hiệu trường TH Huỳnh Việt Thanh thông báo đến CBGVNV và học sinh như sau:
1. CBGVNV tập trung về trường ngày 26/7/2015. Ngày 31/7 tập trung học chính trị hè 1 ngày tại Hội trường PGD lúc 7g30.
2. Học sinh tập trung về trường để chuẩn bị cho năm học mới lúc 7 giờ ngày 3/8/2015.
Mọi chi tiết xem trên trang Web của trường.

Tin Giáo dục Tiểu học

Hỗ trợ trực tuyến

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Gốc > Đề thi > (10 thư mục)


Lớp 1 (9 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI AV L1.CHKII

Ngày gửi: 2014-05-08 10:19:24

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIẾT 1 - CKII

Ngày gửi: 2014-05-07 10:06:28

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN 1 - CKII

Ngày gửi: 2014-05-07 10:05:32

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIỆT 1- GHKII

Ngày gửi: 2014-03-20 15:16:59


Lớp 2 (11 bài)
Word-logo-small

KSCLĐN 2014-2015

Ngày gửi: 2014-09-01 10:38:53

Word-logo-small

ĐỀ TV2- CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:05:23

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:04:31

Word-logo-small

ĐỀ THI AV L2.CHKII

Ngày gửi: 2014-05-08 10:20:02


Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

KSCLĐN 2014-2015

Ngày gửi: 2014-09-01 10:39:34

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIỆT-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:07:06

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:06:14

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIỆT 3- GHKII

Ngày gửi: 2014-03-20 15:22:19


Lớp 4 (15 bài)
Word-logo-small

KSCLĐN 2014-2015

Ngày gửi: 2014-09-01 10:40:07

Word-logo-small

ĐỀ THI KHOA-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:10:45

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIỆT-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:09:56

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 06:09:19


Lớp 5 (15 bài)
Word-logo-small

KSCLĐN 2014-2015

Ngày gửi: 2014-09-01 10:40:32

Word-logo-small

ĐỀ SỬ&ĐỊA 5- CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 11:07:14

Word-logo-small

ĐỀ KHOA 5-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 11:06:24

Word-logo-small

ĐỀ TIẾNG VIỆT 5-CHKII

Ngày gửi: 2014-05-14 11:04:09


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Tin học (1 bài)
Word-logo-small

ĐE THI TIN HỌC L3

Ngày gửi: 2013-12-05 08:08:04


Ngoại ngữ (1 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI AV L5.CHKII

Ngày gửi: 2014-05-08 10:18:31