volet.vn/th-huynhvietthanh-longan

THỜI GIAN

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Ban giám hiệu trường TH Huỳnh Việt Thanh thông báo đến CBGVNV và học sinh như sau:
1. CBGVNV tập trung về trường ngày 26/7/2015. Ngày 31/7 tập trung học chính trị hè 1 ngày tại Hội trường PGD lúc 7g30.
2. Học sinh tập trung về trường để chuẩn bị cho năm học mới lúc 7 giờ ngày 3/8/2015.
Mọi chi tiết xem trên trang Web của trường.

Tin Giáo dục Tiểu học

Hỗ trợ trực tuyến

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Gốc > Giáo án > (10 thư mục)


Lớp 1 (0 bài)

Lớp 2 (5 bài)
Word-logo-small

môn toán (tuần 1-33)

Ngày gửi: 2015-06-16 11:41:56

Word-logo-small

Môn Tiếng việt (tuần 1-35)

Ngày gửi: 2015-06-16 11:40:05

Word-logo-small

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Ngày gửi: 2015-06-16 06:33:33

Word-logo-small

thủ công

Ngày gửi: 2015-06-16 06:16:58


Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

giáo án lớp 3 tuần 21-22

Ngày gửi: 2013-12-10 21:28:55

Word-logo-small

giáo án lớp 3 tuần 19-20

Ngày gửi: 2013-12-10 21:27:53

Word-logo-small

giáo án lớp 3 tuần 17-18

Ngày gửi: 2013-11-14 21:39:33

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 15-16

Ngày gửi: 2013-11-14 21:38:43


Lớp 4 (3 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN LỚP 4

Ngày gửi: 2015-06-21 18:40:59

Word-logo-small

âm nhạc

Ngày gửi: 2015-06-16 19:47:22

Word-logo-small

GIÁO ÁN DẠY PNTH 4-5

Ngày gửi: 2013-12-20 09:29:40


Lớp 5 (0 bài)

Âm nhạc (1 bài)
Word-logo-small

KỶ THUẬT

Ngày gửi: 2015-06-16 19:49:00


Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (1 bài)
Word-logo-small

mô hình dạy TD lớp 5

Ngày gửi: 2015-06-16 19:56:26


Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (1 bài)
Word-logo-small

Sơ đồ tổ chức trường

Ngày gửi: 2014-03-20 14:58:35