volet.vn/th-huynhvietthanh-longan

THỜI GIAN

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Ban giám hiệu trường TH Huỳnh Việt Thanh thông báo đến CBGVNV và học sinh như sau:
1. CBGVNV tập trung về trường ngày 26/7/2015. Ngày 31/7 tập trung học chính trị hè 1 ngày tại Hội trường PGD lúc 7g30.
2. Học sinh tập trung về trường để chuẩn bị cho năm học mới lúc 7 giờ ngày 3/8/2015.
Mọi chi tiết xem trên trang Web của trường.

Tin Giáo dục Tiểu học

Hỗ trợ trực tuyến

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

No_photo
Họ và tên Huỳnh Trí Bền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Quận/huyện Huyện Mộc Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 98 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên hoàng thị đoan trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Quận/huyện Huyện Mộc Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 636 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Dẫn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Quận/huyện Huyện Mộc Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 1386 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Việt Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Quận/huyện Huyện Mộc Hóa
Tỉnh/thành Long An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Trí Bền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhben
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh
Quận/huyện Huyện Mộc Hóa
Tỉnh/thành Long An
Điểm số 111742 (xem chi tiết)